YesBody is een GEKWANTIFICEERD traject met als doel ZELFREGIE.

Kwantificeren is in feite een afspraak maken met jezelf. Een afspraak die niet vrijblijvend is. Zo niet heeft het weinig zin.

Die afspraak houdt in dat je – zonder te oordelen – bijhoudt wat je wel dan niet gedaan hebt om je doel of waar je naar uitkijkt, te bereiken. En om tezelfdertijd de omstandigheden te noteren zodat je inzicht krijgt in hetgeen je belemmert of juist in hetgeen je vooruit helpt.

Yesbody is een traject waarbij we jou helpen om dat doel te bereiken. Voor ons is kwantificeren één van de instrumenten die we gebruiken om verandering kans te geven, het laat ons toe om via feed forward en feed back zelfregie en zelfcontrole te stimuleren.

Je kan YesBody zien al een treinreis. Er is een beginstation: hoe men zich bij de start voelt of men ervaart het ontbreken van dé vraag. De vraag die je in staat stelt om een nieuwe richting in te slaan.

Verder zijn er de tussenstations: tussendoelen of –stappen, ieder goed afgelijnd en vooral haalbaar. Een tussendoel is niet haalbaar als het niet of moeilijk kan worden gerealiseerd. Dergelijke hoge verwachtingen leiden nooit tot een resultaat en zijn demotiverend. Wat realistisch is kan werkelijkheid worden en sterkt daardoor het zelfvertrouwen.

Wanneer je aankomt bij het eindstation heb je de instrumenten in handen om – bij elke nieuwe situatie – zelf regie te houden over je leven.

Zoals bij elke treinreis kunnen er obstakels op de sporen liggen. Bij onze imaginaire treinreis zijn dat geen loslopende koeien of vallende stenen maar onze al dan niet slechte gewoontes.

Gewoontes zijn hardnekkige dingen. We voeren ze uit zonder erbij na te denken. Ze zijn gewoon, dus gebruikelijk en voelen veilig aan. Vandaar dat ze zo nu en dan de kop opsteken en ons belemmeren wanneer we iets of onze toekomst willen veranderen.

Veranderen betekent een rem zetten op de gewoontes die ons tegenhouden of ze in ieder geval ombuigen naar efficiënter handelen.

Als je het YesBody traject reist zal je geconfronteerd worden met wat wij een ‘terugval’ noemen. Meestal na de eerste drie weken. Het is een gekend fenomeen en ook niet meer dan dat. Terugvallen betekent niet stilvallen, de reis is immers niet vrijblijvend! Je moet zo nu en dan een vervelende gewoonte uit het raam gooien. Nadien verloopt de reis voorspoedig.