HET YESBODY-PROGRAMMA

Het YesBody-programma stoelt op twee pijlers

1. Terug één worden:

  • Wanneer je door pijn of moeheid niet meer kunt functioneren zoals je wilt, wanneer je het gevoel hebt dat je je lichaam niet meer kunt vertrouwen, dan ga je dat lichaam als los van jezelf zien. Je bent niet meer één, je verliest een stuk identiteit.
  • Moeheid en pijn zijn de grenzen tussen een lichaam zijn (een dynamische eenheid waarbij je je onbewust aanpast aan elke veranderende omgeving) en een lichaam hebben (met verlies van eenheid). Je bent je dan continu bewust van je lichaam.
  • De hanteerbaarheid van de wereld en de mogelijkheid om die wereld te hanteren is verstoord.
  • Om beter te kunnen worden moet je allereerst terug één worden, doorvoeld. Belichaamd. Taal komt te laat om dit te beïnvloeden. Ook de nodige voor-beelden, EYE-SCANS, hebben we ontworpen.

De methode die we hiervoor aanreiken is YesBody, een manier om je terug in je lichaam te brengen en om een natuurlijk bewegingspatroon te (her)automatiseren. Natuurlijk bewegen zorgt voor minder pijn en moeheid zodat er ruimte komt voor een breder kader.

2. Inzicht in het Nu  en het Hier  om vandaar uit te veranderen.

Inzicht is de basis voor verandering. En dat is niet altijd eenvoudig. Vooral wanneer je klachten niet kunnen geobjectiveerd worden of ze niet zomaar toe te schrijven zijn aan een bepaalde gebeurtenis of situatie.

Soms moet je gewoon accepteren dat er geen (of nog geen) uitleg is voor de situatie waarin je je nu bevindt, in de wetenschap dat het niet zo hoeft te blijven. Dat je de kracht, de veerkracht hebt om te veranderen.

Praktische filosofie kan je hierbij helpen, een methode om je eigen denken open te trekken naar andere en bredere horizonten.

Zoek daarbij niet naar kant-en-klare oplossingen. Die zijn er niet. Misschien sommige op korte termijn. Maar zodra de tijd en/ of context verandert, verliest het antwoord van vandaag en van hier zijn waarde. Beter is om de juiste vraag te stellen: ‘Wie ben ik, wat kies ik en wat wordt er van mij verwacht binnen de situatie waarin ik me nu (op dat oog-en-blik dus…) bevind’.

We gebruiken een gestandaardiseerde methode om samen tot een overzicht, een begrijpen en een verstaan te komen van de situatie zoals ze nu en hier is.

T e r u g . . .