Het zit in het lichaam.

De voorbije jaren maakte de mindbody-filosofie grote opgang met de mind (cognitie, bewust-zijn) als krachtig instrument om het lichaam aan te sturen. Als je maar genoeg ‘wilskracht’ hebt dan kan je alles bereiken. Men wordt aangespoord om ‘over de grenzen te gaan’. Het is onze ervaring dat ‘over de grenzen gaan’ al heel wat mensen ongelukkig en ziek heeft gemaakt.

Gelukkig is er een kentering gaande en stapt men af van het dualistisch standpunt *. Wij zijn een lichaam en met dàt lichaam staan we in de wereld, de context waarin we leven.

Wij zien de ‘mind’ als een kwaliteit ontstaan uit fysische processen maar die niet kan worden gereduceerd tot deze fysische processen.

Ons lichaam heeft een groot probleemoplossend vermogen en daarop moeten we vertrouwen wanneer we ons leven een andere richting willen of moeten geven.

* Het dualistisch denken komt uit de filosofie. Het is René Descartes die de geest los van het lichaam ziet. Baruch Spinoza neemt een ander standpunt in: er is geen scheiding lichaam en geest, er is maar één substantie. Spinoza ziet de ‘mind’ als een ander lichaam in ons lichaam.

T e r u g . . .